Privacy Policy – App: Natuurcentrum Ameland
14-02-2017

Inleiding
Natuurcentrum Ameland biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

AB vakwerk hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op de Natuurcentrum Ameland rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor wie geldt deze privacy policy?
Deze privacy policy geldt voor gebruikers van deze applicatie.

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens
Natuurcentrum Ameland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de app.

Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

  • Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
    Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
  • Toestemming:
    In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Welke persoonsgegevens gebruikt Natuurcentrum Ameland?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, en uw e-mailadres.

Links naar andere websites
In de applicatie treft u in sommige gevallen links aan naar andere websites. Natuurcentrum Ameland is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Hosting- en back-endinfrastructuur
Dit soort diensten hebben als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze applicatie kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze applicatie.
Sommige van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de Persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Vuforia (Qualcomm Connected Experiences, Inc.)
Vuforia is een hosting en back-end service die wordt aangeboden door Qualcomm Connected Experiences, Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen hebt over onze privacy policy, neem dan contact op met Kweekvijver Noord via het contactformulier.