Woensdag 19 juli was het dan zover. We zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen, de pilot met echte studenten verliep perfect, en nu starten we officieel een bijzondere praktijkroute met de creatieve industrie in Noord-Nederland! In het pand van de Creative Marketing Group (CMG) ondertekenden Frank van Hout, lid van het CvB van het Friesland College, en CMG-directeur René de Vries de overeenkomst.

In deze digitale wereld verandert er veel en volgen ontwikkelingen zich in hoog tempo op, zowel voor het bedrijfsleven als voor mbo-studenten. Bedrijven en studenten moeten constant bijbenen met de laatste actualiteiten. Een lesprogramma ontwikkelen kost tijd en op het moment dat deze in gebruik wordt genomen is de materie al vaak niet meer van toepassing. Op deze manier ontstaan er kloven tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en zeker in de media en IT branche. Met dit probleem in gedachte is de praktijkroute ontwikkeld. Door nauw samen te werken en te professionaliseren met bedrijven in deze nieuwe praktijkroute, sluiten arbeidsmarkt en onderwijs beter op elkaar aan.

 

Frank van Hout en René de Vries tekenen overeenkomst

Frank van Hout en René de Vries tekenen overeenkomst

 

Professionaliseren doe je samen
Het Friesland College heeft samen met CMG een carrousel opgezet met bedrijven in de creative industrie. Hier kunnen mbo-studenten leren door mee te werken aan actuele praktijkopdrachten binnen die carrousel. Studenten en medewerkers kunnen hun skills verder ontwikkelen in workshops binnen CMG, mogelijk gemaakt door docenten en medewerkers.

De start van deze praktijkroute draait om studenten die opleidingen volgen in mediavormgeving, games, event, audiovisueel of applicatie-ontwikkeling. De doelstelling: binnen een jaar honderd mbo-studenten de kans geven om zich via deze aanpak te ontwikkelen. De eerste tien studenten zijn inmiddels hun praktijkroute gestart met de deelnemende bedrijven.

Motivatie door praktijk
In hun opleiding doorlopen de studenten straks allemaal een eigen leerroute bij de verschillende bedrijven, waar ze direct mogen meewerken aan echte projecten en tegelijkertijd geschoold worden op de gebieden die voor hen relevant zijn. Zo  wordt gewaarborgd dat geleerde kennis en vaardigheden steeds actueel en direct toepasbaar zijn. De ervaring in andere praktijkroutes van het Friesland College is dat deze werkwijze studenten sterk inspireert en motiveert.

De studenten worden gecoacht door professionals van de praktijkroute-bedrijven, docenten van het Friesland College – die in zo’n praktijkroute meegaan naar bedrijven – en door medewerkers van KVN (Kweekvijver Noord, onderdeel van CMG). In KVN doen tientallen hbo- en mbo-studenten ervaring op. Ondersteund door tien ervaren professionals werken zij er aan echte projecten van kleine en grote opdrachtgevers op gebieden als marketing, media, ICT en games.

 

‘We weten inmiddels dat studenten in de praktijk veel gemotiveerder en veel sneller leren dan binnen de schoolmuren. Binnen de vakgebieden van de Creatieve Industrie veranderen technieken en vaardigheden zo snel dat we daar nooit een adequaat onderwijsprogramma voor kunnen ontwikkelen zonder direct weer achter de feiten aan te lopen. Daarom zetten we volop in op praktijkroutes. Ik ben erg blij en ook wel een beetje trots dat hier weer een prachtig voorbeeld is neergezet van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.’
~ Frank van Hout ~

 

Minimaal vijftig bedrijven
De praktijkroute Creatieve Industrie start in eerste instantie met zo’n vijftien vooraanstaande bedrijven als Grendel Games, Dekker Creatieve Media & Druk, Coolminds, VRendle, Big ID, NoardCode (allen Leeuwarden), VRROOM, Wild Sea (Groningen) Brainstud (Zwolle) en Mediasoep (Joure).

’Wij sluiten aan bij deze praktijkroute omdat we graag werken met jonge talenten die ons laten zien hoe zíj omgaan met media en middelen. Voor ons en onze opdrachtgevers is dat cruciaal. Omgekeerd kunnen wij hen helpen met ondersteuning op het creatieve vlak en natuurlijk de ontwikkeling van skills als bijvoorbeeld ondernemerschap en klantencontact.’
~ Bram Dekker van Dekker CM&D ~

Doel is om binnen een jaar een netwerk te vormen van minimaal vijftig bedrijven in heel Noord-Nederland. Het gaat hierbij om zowel grote als kleine bedrijven die actief zijn binnen de Media, ICT en/of gaming industrie. Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in deelname vragen wij om contact met ons op te nemen.

 

Judith van der Pol (KVN) en Paul Roelvink (projectondersteuner Friesland College)

Judith van der Pol (KVN) en Paul Roelvink (projectondersteuner Friesland College)

 

’Voor ons als CMG snijdt het mes aan meerdere kanten. Ten eerste krijgen we de kans om in de praktijkroute het talent van de toekomst te ontwikkelen. Daar zitten we immers om te springen. Hiernaast weten we uit het succes van onze dochter KVN dat -mits ze goed worden gecoacht – studenten al heel snel in staat zijn om serieus bij te dragen aan commerciële opdrachten. Tenslotte vinden we dat CMG als grootste communicatiegroep van Noord-Nederland best wat mag investeren in de ontwikkeling van beter onderwijs.’
~ René de Vries ~

 

Na diploma snel een baan
Het Friesland College heeft inmiddels met veel bedrijven en instellingen praktijkroutes opgezet. Hierin zijn studenten vanaf de eerste dag als ‘collega in opleiding’ te vinden op de werkvloer bij deelnemende bedrijven. Hier volgen zij ook het grootste gedeelte van de lessen, vaak in de vorm van workshops en werkplaatsen. Werknemers van bedrijven én docenten van het Friesland College verzorgen de begeleiding. Deze vorm van beroepsonderwijs krijgt alom waardering.

Het hart van deze praktijkroute is gevestigd in het pand van CMG aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden. Hier kijken alle belanghebbenden naar de leerdoelen van de student, naar de beste koppeling met opdrachten en bedrijven in de carrousel, naar de vaardigheden die hier zijn te leren en naar de voortgang. Altijd leert een student op verschillende plekken om zich breed te ontwikkelen. Aan het eind van de opleiding leggen de studenten gewoon een examen af en ontvangen zij bij goed gevolg hun diploma. Met goede kansen op een baan, omdat zij tijdens de opleiding immers al kennis hebben gemaakt met heel veel bedrijven binnen hun vakgebied!

 

Wegwijzer praktijkroute creative industrie met de eerste 15 deelnemende bedrijven

Wegwijzer praktijkroute creative industrie met de eerste 15 deelnemende bedrijven.

Woensdag 19 juli was het dan zover. We zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen, de pilot met echte studenten verliep perfect, en nu starten we officieel een bijzondere praktijkroute met de creatieve industrie in Noord-Nederland! In het pand van de Creative Marketing Group (CMG) ondertekenden Frank van Hout, lid van het CvB van het Friesland College, en CMG-directeur René de Vries de overeenkomst.

In deze digitale wereld verandert er veel en volgen ontwikkelingen zich in hoog tempo op, zowel voor het bedrijfsleven als voor mbo-studenten. Bedrijven en studenten moeten constant bijbenen met de laatste actualiteiten. Een lesprogramma ontwikkelen kost tijd en op het moment dat deze in gebruik wordt genomen is de materie al vaak niet meer van toepassing. Op deze manier ontstaan er kloven tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en zeker in de media en IT branche. Met dit probleem in gedachte is de praktijkroute ontwikkeld. Door nauw samen te werken en te professionaliseren met bedrijven in deze nieuwe praktijkroute, sluiten arbeidsmarkt en onderwijs beter op elkaar aan.

 

Frank van Hout en René de Vries tekenen overeenkomst

Frank van Hout en René de Vries tekenen overeenkomst

 

Professionaliseren doe je samen
Het Friesland College heeft samen met CMG een carrousel opgezet met bedrijven in de creative industrie. Hier kunnen mbo-studenten leren door mee te werken aan actuele praktijkopdrachten binnen die carrousel. Studenten en medewerkers kunnen hun skills verder ontwikkelen in workshops binnen CMG, mogelijk gemaakt door docenten en medewerkers.

De start van deze praktijkroute draait om studenten die opleidingen volgen in mediavormgeving, games, event, audiovisueel of applicatie-ontwikkeling. De doelstelling: binnen een jaar honderd mbo-studenten de kans geven om zich via deze aanpak te ontwikkelen. De eerste tien studenten zijn inmiddels hun praktijkroute gestart met de deelnemende bedrijven.

Motivatie door praktijk
In hun opleiding doorlopen de studenten straks allemaal een eigen leerroute bij de verschillende bedrijven, waar ze direct mogen meewerken aan echte projecten en tegelijkertijd geschoold worden op de gebieden die voor hen relevant zijn. Zo  wordt gewaarborgd dat geleerde kennis en vaardigheden steeds actueel en direct toepasbaar zijn. De ervaring in andere praktijkroutes van het Friesland College is dat deze werkwijze studenten sterk inspireert en motiveert.

De studenten worden gecoacht door professionals van de praktijkroute-bedrijven, docenten van het Friesland College – die in zo’n praktijkroute meegaan naar bedrijven – en door medewerkers van KVN (Kweekvijver Noord, onderdeel van CMG). In KVN doen tientallen hbo- en mbo-studenten ervaring op. Ondersteund door tien ervaren professionals werken zij er aan echte projecten van kleine en grote opdrachtgevers op gebieden als marketing, media, ICT en games.

 

‘We weten inmiddels dat studenten in de praktijk veel gemotiveerder en veel sneller leren dan binnen de schoolmuren. Binnen de vakgebieden van de Creatieve Industrie veranderen technieken en vaardigheden zo snel dat we daar nooit een adequaat onderwijsprogramma voor kunnen ontwikkelen zonder direct weer achter de feiten aan te lopen. Daarom zetten we volop in op praktijkroutes. Ik ben erg blij en ook wel een beetje trots dat hier weer een prachtig voorbeeld is neergezet van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.’
~ Frank van Hout ~

 

Minimaal vijftig bedrijven
De praktijkroute Creatieve Industrie start in eerste instantie met zo’n vijftien vooraanstaande bedrijven als Grendel Games, Dekker Creatieve Media & Druk, Coolminds, VRendle, Big ID, NoardCode (allen Leeuwarden), VRROOM, Wild Sea (Groningen) Brainstud (Zwolle) en Mediasoep (Joure).

’Wij sluiten aan bij deze praktijkroute omdat we graag werken met jonge talenten die ons laten zien hoe zíj omgaan met media en middelen. Voor ons en onze opdrachtgevers is dat cruciaal. Omgekeerd kunnen wij hen helpen met ondersteuning op het creatieve vlak en natuurlijk de ontwikkeling van skills als bijvoorbeeld ondernemerschap en klantencontact.’
~ Bram Dekker van Dekker CM&D ~

Doel is om binnen een jaar een netwerk te vormen van minimaal vijftig bedrijven in heel Noord-Nederland. Het gaat hierbij om zowel grote als kleine bedrijven die actief zijn binnen de Media, ICT en/of gaming industrie. Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in deelname vragen wij om contact met ons op te nemen.

 

Judith van der Pol (KVN) en Paul Roelvink (projectondersteuner Friesland College)

Judith van der Pol (KVN) en Paul Roelvink (projectondersteuner Friesland College)

 

’Voor ons als CMG snijdt het mes aan meerdere kanten. Ten eerste krijgen we de kans om in de praktijkroute het talent van de toekomst te ontwikkelen. Daar zitten we immers om te springen. Hiernaast weten we uit het succes van onze dochter KVN dat -mits ze goed worden gecoacht – studenten al heel snel in staat zijn om serieus bij te dragen aan commerciële opdrachten. Tenslotte vinden we dat CMG als grootste communicatiegroep van Noord-Nederland best wat mag investeren in de ontwikkeling van beter onderwijs.’
~ René de Vries ~

 

Na diploma snel een baan
Het Friesland College heeft inmiddels met veel bedrijven en instellingen praktijkroutes opgezet. Hierin zijn studenten vanaf de eerste dag als ‘collega in opleiding’ te vinden op de werkvloer bij deelnemende bedrijven. Hier volgen zij ook het grootste gedeelte van de lessen, vaak in de vorm van workshops en werkplaatsen. Werknemers van bedrijven én docenten van het Friesland College verzorgen de begeleiding. Deze vorm van beroepsonderwijs krijgt alom waardering.

Het hart van deze praktijkroute is gevestigd in het pand van CMG aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden. Hier kijken alle belanghebbenden naar de leerdoelen van de student, naar de beste koppeling met opdrachten en bedrijven in de carrousel, naar de vaardigheden die hier zijn te leren en naar de voortgang. Altijd leert een student op verschillende plekken om zich breed te ontwikkelen. Aan het eind van de opleiding leggen de studenten gewoon een examen af en ontvangen zij bij goed gevolg hun diploma. Met goede kansen op een baan, omdat zij tijdens de opleiding immers al kennis hebben gemaakt met heel veel bedrijven binnen hun vakgebied!

 

Wegwijzer praktijkroute creative industrie met de eerste 15 deelnemende bedrijven

Wegwijzer praktijkroute creative industrie met de eerste 15 deelnemende bedrijven.